Produkter

Læs mere om alle vores produkter

Scude 6000 separator og Scude Dykpumpe

Med Scude 6000 pumpes homogen gylle kontinuerligt via dykpumpen op i skruepressen. Det integrerede overløb af gylle fra dykpumpen sørger for, at separatoren får en tilpas mængde gylle, og at den overskydende gylle ledes tilbage til dykpumpen og fortanken.

Sneglen i skruepressen leder gyllen forbi det rustfri spaltefilter, hvor væsken drænes fra, og fiberen gradvis presses mere og mere tørt. Væskefraktionen, der afpresses i separatoren, løber via gravitation til pumpebrønd og lagertank, mens fiberfraktionen presses ud af enden på separatoren. Alt efter behov og formål med separationen kan tørstofprocenten justeres på det fjederbelastede modhold.

Scude seperator i svinegylde

Twin Press P15/P25

Med Twin Press P15/P25 får du en meget kraftig skruepresse til ekstreme forhold. Skruerne har en meget kraftige konstruktion og udformning, der giver en hurtig fremføring af materialet i indføringen og en gradvis mindre stigning på sneglene, hvilket giver vindingerne et øget pres i pressezonen. Dette sikrer en høj grad af presning.

Det hydrauliske modhold er udstyret med dobbeltvirkende cylinder, der tilpasser modtrykket automatisk efter det pressede materiales beskaffenhed. Dette sikrer en ensartet presning af alle materialer.

Twin press på græs

Twin press på fiber fra biogasanlæg

Twin-Press type EFB

Twin Press EFB er en skruepresse med frit udløb uden modhold til affald med plast og metal. Pressesneglenes centerrør er koniske i pressezonen. Det betyder, at der opbygges et højt tryk, uden at der anvendes et modhold. Udløbet er derfor helt frit, og særligt affald med meget og store stykker plast osv. vil forblive mere kompakt og fylde mindre.

 

Twin press og affald

Cir-Tech Hydrocyklonen

Med Cir-Tech Hydrocyklonen opnås adskillelsen ved hjælp af centrifugalkraft, hvor G-kraften forstærkes af rotationen, og de tunge partikler presses ud mod cyklonvæggen og ledes ud af bunden. Denne cyklon er designet til væsker, der er fri for strå og andre større partikler. Typisk sættes den ind, efter for eksempel en skruepresse eller vores vibrerende sigte, hvor den kan udskille endog meget fine partikler.

GS Vibro sigte

Vibro-sigten er en kompakt og enkel sigte, der ved hjælp af kraftige vibrationer adskiller partikler fra væske eller tørre fraktioner. Sigterne findes i mange størrelser og kan kombineres med to sigter over hinanden. Den kompakte og enkle byggeform gør maskinen yders robust og sikrer lang levetid. Alle medieberørte dele er i rustfrit stål.

GS Vibro-sigten er udstyret med udvendig motor og drives af kilerem. Dette sikrer, at der kan bruges energieffektive EI3-motorer af standardtyper, og dermed kan der også anvendes standardlejer, der gør sigten billig i reparation og service.

Victor selvansugende centrifugalpumper

Victor Pumps er en førende producent af to typer pumper; selvansugende centrifugalpumper med åben løber til industrielt spildevand kaldet S-Pump, og de roterende interne tandhjulspumper til tyktflydende produkter kaldet R-Pump.

Disse selvansugende centrifugalpumper udmærker sig ved at have fordelene fra en dykket centrifugalpumpe og så være tørt opstillet, så ingen elektriske dele er nedsænket i væsken. Dette gør pumpen yders fleksibel og nem at flytte rundt til varierende opgaver, lige som en fast installation giver nem adgang til service og vedligehold.

I mere end 50 år har Varisco Family designet og bygget pumper. Det tekniske krav fra den tyske industri sammen med den italienske kreativitet og fleksibilitet garanterer et produkt, der kan bruges over hele verden.

Støbning, bearbejdning og montering udføres alle i Italien nær Padua for at drage fordel af det bedste, dette område har at tilbyde. Dette kombineret med tyske komponenter gør pumperne til et italiensk produkt med pålideligheden af ​​den tyske teknologi.

S Pumpe

S-seriens selvindsugende centrifugalpumper anbefales til de fleste væsker herunder også ætsende og / eller slibende og tyktflydende væsker. Pumperne er kompatible med støbejern, bronze, aluminium eller rustfrit stål, som kan indeholde luft.

Pumpen kan placeres over, på siden eller under væsken. Nogle pumpestørrelser kan selvprime op til den fysiske grænse på 8 m. De fås med forskellige drev såsom enfasede, trefasede, eksplosionssikre motorer og benzin- eller dieselmotor.

Centrifugalpumper bliver produceret i forskellige versioner afhængigt af den specifikke applikation. Også med ATEX-certifikat. 

R Pumpe

R-seriens interne gearpumper er til væsker med enhver viskositet og temperatur, som kan være ætsende, slibende og farlige for miljøet. Bruger ikke-pulserende konstant strøm, og har derfor ingen vibrationer på fittings, ventiler eller koblinger. Fuld flow ydelse i begge retninger. Pumpen kan også bestilles med varmekapper med porte ved 90 ° eller 180 °.

Den kraftig konstruktion er optimeret til sjælden vedligeholdelse, og pumpen bliver produceret i forskellige versioner afhængigt af den specifikke applikation. Anvendes ved overpumpning, dosering, behandling, på- og aflæsning. Inden for kemikalier, blæk, maling, byggeri, chokolade og olieindustri, i raffinaderier og lagerfaciliteter. Også med ATEX-certifikat.

Gylle separation - R pumpe

Cellwood Hydrocyklon

Til bioenergiindustrien tilbyder Cellwood løsninger til forbehandling af organisk affald – omdannelse til et substrat. Det organiske materiale kommer fra fødevare- og landbrugsindustrien eller fra husholdningsaffald indsamlet af kommuner. Efter forbehandlingen kan substratet køres til biogas – hvor det omdannes til elektricitet eller bruges som brændstof til køretøjer.

Vores løsning kan tage sig af indgående affald, der inkluderer emballagemateriale og andre ikke-organiske forurenende stoffer – såsom plast, metaller, sand og glas. Rejekt fjernes effektivt, hvilket resulterer i det reneste substrat på markedet. Vores koncept er baseret på fire forskellige behandlingstrin: opløsning, screening, adskillelse og findeling. De kan kombineres i en fuld proces eller installeres som enkeltstående opgraderinger i eksisterende anlæg.

Med denne hydrocyklon fra Cellwood Machinery får du en sandseparator med en mere effektiv adskillelse af sand og tung fase med cyklon. Adskillelsen opnås med hjælp af centrifugalkraft, hvor G-kraften forstærkes af rotationen, og de tunge partikler presses ud mod cyklonvæggen og ledes ud af bunden. Hydrocyklonen fra Cellwood er særlig egnet til flydende medier med et tørstofindhold på cirka 8 % og opefter.

Grubbens Deflaker

Grubbens Deflaker er lavet til spaltning og disintegration af fibre, der er svære at nedbryde eller kræver lang opholdstid i biogasanlægget. Ved at oprive og spalte fibrene opnås en meget stor overflade på de enkelte fibre, hvilket betyder, at bakterierne i biogasanlægget har nemmere ved at nedbryde fibrene.

Da Grubbens Deflaker behandler den flydende biomasse, er den nem at indpasse i eksisterende anlæg. Man kan enten lade deflakeren bypass på en reaktor, eller lade den behandle alt tilført biomasse på indløbet til reaktoren.

Grubbens Reject Separator

Rejektseparatoren bruges til fjernelse af plast og metaller fra forbehandlet biopulp/ substrat. Biopulp pumpes gennem en Ø6 mm hulsi, hvor plast/ metaller adskilles fra det organiske materiale.

Rejektseparatoren fjerner effektivt forurenende stoffer og laver et meget rent substrat, også når det indgående materiale inkluderer store mængder plast. Dette muliggør en proces med indgående supermarkedsaffald inklusive store mængder emballagemateriale. Det muliggør også kommunal affaldshåndtering baseret på organisk materiale sorteret i plastposer. Biopulp der er behandlet i en rejekt separator, er rent nok til at blive accepteret til brug som gødning uden yderligere rensning.

Rejektseparatoren installeres normalt ved udløbet af en pulper. Der er også vellykkede applikationer, hvor Rejektseparatoren er installeret som en enkeltstående opgradering til en eksisterende våd hammerfabriksproces.

Noxon Dekantercentrifuge

Med en effektiv afvanding giver Noxon Dekantercentrifuge lavere omkostninger og skåner miljøet i både store og små industrielle processer. Noxon Dekantercentrifuge er designet til at håndtere en lang række applikationer, hvor partikler skal adskilles fra væske.

Noxon Dekantercentrifuge fås i flere forskellige størrelser og modeller og kan tilpasses dine behov og ønsker.

Woodchuck Strømaskine

Woodchuck Strømaskine med sideudkast er designet til montering på minilæsser eller traktor, hvilket giver nem fyldning og let, hurtig og præcis spredning. Køerne holdes rene og har den bedste komfort, hvilket også hjælper med at opretholde en god hygiejne.

AL-2 båndfilter separation

AL-2 har gennem flere år været den mest solgte gylleseparator i Danmark. Med båndfilter til gylleseparation opnår du 35 til 50 procent reduktion i udbringningsarealet for væskedelen og DE, og 70–100 m3 metan pr ton fiberfraktion.

Du opnår at udskille mere end 90 procent af organisk kvælstof, organisk stof og fosfor til fiberfraktionen og kan justere fosfor i fiberfraktionen til mellem 40 og 95 procent.

Et gennemtestet anlæg med en robust teknologi og driftssikker proces, der er tilføjet i meget stort antal i mange andre industrier.

Cir-tech

Vi udvikler teknologiske løsninger der bidrager til den cirkulære økonomi.

Ring til os på.

+45 31 69 65 01

Find os

Surhavevej 14, Gjerndrup, 6650 Brørup
Danmark

Ring

+45 31 69 65 01

CVR

31 77 12 77