Referencer

Se et udvalg af vores referencer her

Separation: Advanced Substrate Technologies

Hos Advanced Substrate Technologies (AST) i Randers har Cir-Tech gennem en årrække samarbejdet med udviklings- og teknisk direktør Svend Hoff. Hos AST har de to hovedaktiviteter; forbehandling af biomasse med det formål at skabe gode gasværdier og dermed en øget gasproduktion ude i biogasanlæggene og separation. Og det er især i forhold til separation, vi har samarbejdet med AST.

Vi samarbejder med Preben Nissen fra Cir-Tech, fordi han tænker i de løsninger, der virker bedst for både miljø og økonomi. Han er en værdsat sparringspart­ner på grund af hans mangeårige erfaring og dybe indsigt i de her udfordringer – og samtidig kan man altid regne med Pre­ben. Han slipper os ikke, når en løsning er solgt, og er altid på pletten, hvis der er noget, der ikke fungerer efter planen. På den måde føler vi os i trygge hænder.

Svend Hoff, Direktør for Udvikling og Teknik, AST

En af udfordringerne ved afgasset biomasse er transporten. Fiberen fra den afgassede biomasse indeholder store vand­mængder, og kunsten er at reducere disse. Hvor meget, man kan lykkes med at reducere vandmængden, afhænger af flere faktorer, fx strukturen på den halm, der bliver kørt igennem, hvordan landmanden sørger for sine dyr, vejrguderne og meget andet. Vi sigter dog altid efter en reduktion på 30-45 % – og det kan ses på transporten!

Danmark er et landbrugsland med en stor animalsk produktion, og vi producerer derfor meget gylle i forhold til landets størrelse. Det er en ressource, men kan også være et miljøproblem, da gyllens indhold af næringsstoffer ikke passer ret godt til planternes behov. I Cir-Tech har vi fokus på at løse denne udfordring og fremstille designergylle, der passer til planternes og markernes individuelle behov. Investeringer i miljøteknologier er nødvendige for enhver moderne landmand, det er et krav for at sikre, at miljøgodkendelserne bliver overholdt.

Samtidig ved vi også, at det er afgørende, at investeringen kan betale sig, og derfor er vi hos Cir-Tech optaget af, at vi kan dokumentere effekten af vores løsninger, og vi søger altid at fremskaffe uvildige data til netop dette.

  Ny teknologi til presning af græs

  I samarbejde med Advanced Substrate Technologies, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut har Cir-Tech udviklet og demonstreret et nyt koncept for presning af grønne biomasser forud for udvinding af protein. Konceptet indebærer en neddeling af den friskhøstede biomasse. Herefter føres biomassen til Twin Screw Press, som er en kraftigt bygget skruepresse med stor kapacitet. Konceptet er afprøvet i forsøg med friskhøstet græs. Målet er at presse så meget saft ud af græsset, at proteinudbyttet bliver så højt som muligt.

  Preben Nissen fra Cir-Tech er en meget erfaren og professionel rådgiver indenfor den cirkulære teknologi. I vores samarbejde er han den, der tænker ud af boksen, kommer med ideen, og så finder vi på den rigtige måde at teste løsningen på. Jeg bruger gerne Preben som fagspecialist på seminarer og faglige temadage – han har en stor viden og god evne til at formidle den

  Thorkild Q. Frandsen, Teknologisk Institut

  Resultaterne blev så gode, at både Aarhus Universitetet i Foulum og Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda købte løsningen til deres bioraffineringsanlæg, hvor de fremstiller proteiner ud af frisk græs. Så kan det anvendes til foder til fx høns, kyllinger og grise.

  Vores løsning betyder, at de grønne lokalt producerede biomasser dermed potentielt kan erstatte importeret soja.

  Via vidensinstitutternes medvirken i projektet kan vi fremlægge uvildige data for resultaterne af løsningen. Projektet er igangsat af Innovationsnetværk for Miljøteknologi (www.Inno-mt.dk) med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.”

  Se resultaterne af testen af presning af græs til proteinsaft.

   Cir-tech

   Vi udvikler teknologiske løsninger der bidrager til den cirkulære økonomi.

   Ring til os på.

   +45 31 69 65 01

   Find os

   Surhavevej 14, Gjerndrup, 6650 Brørup
   Danmark

   Ring

   +45 31 69 65 01

   CVR

   31 77 12 77