Læs vores artikler her

Artikler og rapporter

Medaktørende i udarbejdelse af projektmodning af anlæg til grøn bioraffinering på Sindal Biogas

Bioraffinering af grøn biomasse såsom græs, kløver og lucerne bidrager til, at landbruget bliver mere selvforsynende med foderproteiner

Bioforsurede gyllefiber til strøelse

Kan fiber fraktion bruges til strøelse til køer – er det bedre end sand? Ja det viser denne rapport

Fremtidens biogas

Kan vi genudrådne fiber i biogasanlæg og dermed opnå en selektiv opholdstid ? Dette belyses i denne artikel og præsentation af Henrik B Møller

Cellwood

Vi har testet Grupens Deflaker til neddeling af fiber i biomassse

Satser på mobil gjødselseparator

Gjødselseparering er ikke noe nytt i norsk landbruk. Men en helautomatisert gjødselseparator som kan kjøres rundt mellom gårdene er det ikke mange som har prøvd.

Bioforsurede gyllefibre som alternativ til sand i sengebåse.

Betydning for mikrobiologi i strøelsen, ammoniak samt biogaspotentiale.

Nyt koncept til ressourceeffektiv udnyttelse af fiberfraktionen i afgasset gylle

Cir-Tech og Advanced Substrate Technologies har i samarbejde med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut udviklet og demonstreret et nyt koncept for behandling af afgasset gylle.

Protein fra grønne biomasser: Ny teknologi til presning af græs

Cir-Tech og Advanced Substrate Technologies har i samarbejde med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut udviklet og demonstreret et nyt koncept for presning af grønne biomasser forud for udvinding af protein.

Cir-tech

Vi udvikler teknologiske løsninger der bidrager til den cirkulære økonomi.

Ring til os på.

+45 31 69 65 01

Find os

Surhavevej 14, Gjerndrup, 6650 Brørup
Danmark

Ring

+45 31 69 65 01

CVR

31 77 12 77