Om

Firmaet bliv stiftet i 2008 som AL-2 Agro A/S skifter navn til Cir-Tech A/S i 2017 og cementerer dermed den udvidelse af brancher, produkter og kunder, firmaet har været igennem.

Siden firmaets start I 2008 har vi været gennem en rivende udvikling. Fra begyndelsen havde vi fokus på salg af udstyr til separation af husdyrgødning på landbrug. Dette er stadig en stor del af vores indsatsområde, men andre sektorer som Biogas, Organiske restprodukter og diverse industrier, har vist sig også at kunne gøre nytte af vore teknologier.

Fra starten har det fra vores side været vigtigt ikke at anse kundens ”problem produkter” som affald, og at vi ikke med vores teknologier skabte flere problemer. Vi ville og vil stadig at de nye produkter, vi skaber med vores teknologier, giver værdi for kunden.

Nu, flere år senere, har man fundet et begreb for det vi vil og gør. Det hedder ”cirkulær økonomi”.

Husdyrproducenter overalt på kloden har problemer med overgødskning med fosfor. Vi separerer fosfor ud af gyllen på en smart måde, så den sammen med kulstof kan skabe værdi. Først i biogasanlæg og siden hos planteavlere. Vi er dermed med til at spare på et meget begrænset grundstof som fosfor er og lave grøn energi.

Organiske restprodukter/affald, både fra industri, detail og slutforbrugere, er gennem mange år enten blevet kørt til forbrænding eller deponi. Vi leverer teknologier, der kan sortere og adskille glas, plast, metal og organiske dele i produkter, der kan genbruges. Den organiske del skaber værdi som energikilde i biogasanlæg, inden den bruges som gødning på markerne. Igen er det næringsstoffer som kvælstof og fosfor vi vil holde i kredsløbet, samtidig med at der skabes grøn energi.

Vi kalder med en bred betegnelse den teknologi vi tilbyder for Cirkulær teknologi heraf navnet Cir-Tech

Om en cirkulær økonomi (fra Miljøstyrelsens hjemmeside)

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi handler simpelthen om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb.