CIRKULÆR ØKONOMI

Cirkulær økonomi

Hvad er cirkulær økonomi?

Vores tilgang er, at vores kunders restprodukter er mulige værdiskabende produkter og potentielt bidrager til den cirkulære økonomi, hvis man tænker i smarte løsninger. Det betyder, at vi konstant sigter efter, at restprodukter, der traditionelt ville blive betragtet som affald, kan indgå i en ny produktion. Derved får du et nyt cirkulært kredsløb fremfor en mere lige linje – fra produktion til affald.

Vi rådgiver dig til at se, hvordan dét, du måske betragter som uundgåeligt spild fra din produktion, kan udnyttes og skabe mere værdi. Både i form af mindre affald og som en økonomisk gevinst.    

Ved at koble kendte teknologier fra forskellige brancher på en ny måde, løser vi komplekse udfordringer på en smart og enkel måde. Samtidigt ser vi med nye øjne på maskintyper, der normalt tilbydes i konkurrence med hinanden til samme opgave. Vi udnytter deres svage og stærke sider, og derved kompletterer de hinanden og står side om side. Hos os er det faktisk kun fantasien, der sætter grænser for den ultimative løsning.

Læs vores artikler her

Artikler og rapporter

Bioforsurede gyllefiber til strøelse

Kan fiber fraktion bruges til strøelse til køer – er det bedre end sand? Ja det viser denne rapport

Fremtidens biogas

Kan vi genudrådne fiber i biogasanlæg og dermed opnå en selektiv opholdstid ? Dette belyses i denne artikel og præsentation af Henrik B Møller

Cellwood

Vi har testet Grupens Deflaker til neddeling af fiber i biomassse

Satser på mobil gjødselseparator

Gjødselseparering er ikke noe nytt i norsk landbruk. Men en helautomatisert gjødselseparator som kan kjøres rundt mellom gårdene er det ikke mange som har prøvd.

Bioforsurede gyllefibre som alternativ til sand i sengebåse.

Betydning for mikrobiologi i strøelsen, ammoniak samt biogaspotentiale.

Nyt koncept til ressourceeffektiv udnyttelse af fiberfraktionen i afgasset gylle

Cir-Tech og Advanced Substrate Technologies har i samarbejde med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut udviklet og demonstreret et nyt koncept for behandling af afgasset gylle.

Protein fra grønne biomasser: Ny teknologi til presning af græs

Cir-Tech og Advanced Substrate Technologies har i samarbejde med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut udviklet og demonstreret et nyt koncept for presning af grønne biomasser forud for udvinding af protein.

Cir-tech

Tekniske løsninger, der gør den cirkulære økonomi mulig.

RING TIL OS

+45 31 69 65 01

Find os

Kogsvej 62 
6780 Skærbæk
Danmark

Ring

+45 31 69 65 01

CVR

31 77 12 77