Læs vores artikler her

Artikler og rapporter

Bioforsurede gyllefiber til strøelse

Kan fiber fraktion bruges til strøelse til køer – er det bedre end sand? Ja det viser denne rapport

Fremtidens biogas

Kan vi genudrådne fiber i biogasanlæg og dermed opnå en selektiv opholdstid ? Dette belyses i denne artikel og præsentation af Henrik B Møller

Cellwood

Vi har testet Grupens Deflaker til neddeling af fiber i biomassse

Satser på mobil gjødselseparator

Gjødselseparering er ikke noe nytt i norsk landbruk. Men en helautomatisert gjødselseparator som kan kjøres rundt mellom gårdene er det ikke mange som har prøvd.

Bioforsurede gyllefibre som alternativ til sand i sengebåse.

Betydning for mikrobiologi i strøelsen, ammoniak samt biogaspotentiale.

Nyt koncept til ressourceeffektiv udnyttelse af fiberfraktionen i afgasset gylle

Cir-Tech og Advanced Substrate Technologies har i samarbejde med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut udviklet og demonstreret et nyt koncept for behandling af afgasset gylle.

Protein fra grønne biomasser: Ny teknologi til presning af græs

Cir-Tech og Advanced Substrate Technologies har i samarbejde med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut udviklet og demonstreret et nyt koncept for presning af grønne biomasser forud for udvinding af protein.

Cir-tech

Vi udvikler teknologiske løsninger der bidrager til den cirkulære økonomi.

Ring til os på.

+45 31 69 65 01

Find os

Kogsvej 62 
6780 Skærbæk
Danmark

Ring

+45 31 69 65 01

CVR

31 77 12 77